Privacy- en cookieverklaring Foodticket

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 december 2023.

Food Ticket B.V. (hierna: ‘Foodticket’ of ‘wij’) biedt software en hardware voor het afhandelen en verwerken van bestellingen. Om onze producten en diensten te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten groot belang aan uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.

1      Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen en hoelang de gegevens bewaard blijven. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

1.1        Contact

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of via één van de contactformulieren op de website. Daarnaast kunt u ons ook bereiken via social media (in het laatste geval is ook de privacyverklaring van het desbetreffende social media platform van toepassing). Wanneer u contact met ons opneemt, dan hebben wij gegevens van u nodig om uw vraag of verzoek af te handelen. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om te voldoen aan uw contactverzoek en dit verzoek goed af te handelen.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Social media-account
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van uw bericht

Wij bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Dit doen wij omdat we er zeker van willen zijn dat we uw contactverzoek goed hebben afgehandeld. Ook kunnen we zo bij vervolgvragen uw informatie er makkelijk bij pakken om u beter van dienst te kunnen zijn.

1.2        Dienstverlening

U kunt bij ons hardware en software afnemen. Om een overeenkomst met u te sluiten dienen wij uw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om de hardware te leveren, de offerte/factuur te versturen of een gratis demonstratie te geven. Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’. Zonder deze gegevens kunnen we de (nog te sluiten) overeenkomst met u niet uitvoeren.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende gegevens:

 • Naam 
 • Bedrijfsnaam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Adresgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Overige informatie die van belang is voor de overeenkomst

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat u een offerte bij ons hebt aangevraagd of gedurende de looptijd van het contract, tenzij wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren wegens onze fiscale verplichtingen (in dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar).

1.3        Prijzenrad

U kunt als besteller aan het prijzenrad. Als u meedoet maakt u bij iedere bestelling kans op mooie prijzen. Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’. Zonder deze gegevens kunnen we de overeenkomst om mee te doen aan het prijzenrad met u niet uitvoeren.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende gegevens:

 • Naam 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Adresgegevens
 • Overige informatie die van belang is om mee te doen aan het prijzenrad

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 3 jaar jaar nadat u heeft aangegeven mee te willen doen aan het prijzenrad, tenzij wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren wegens onze (fiscale) verplichtingen (in dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar).

1.4        Gebruik software:

Wanneer een organisatie gebruik maakt van onze software verwerken wij gegevens voor de klant. Wij zijn de verwerker voor die gegevens en het restaurant is de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor restaurants: Meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door FoodTicket ter uitvoering van de overeenkomst met u is te vinden in de verwerkersovereenkomst.

Voor bestellers: Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het restaurant waar u uw bestelling heeft geplaatst.

1.5        Reviews

Je hebt de mogelijkheid om een beoordeling te geven van onze dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van derde partijen die reviews plaatsen zoals Google. De reviews zijn te lezen op onze website. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren en (potentiële) klanten een impressie te geven van onze klantervaringen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam zoals vermeld in de klantbeoordeling
 • Tijdstip
 • Inhoud van het bericht
 • Beoordeling (aantal sterren)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat jij jouw review verwijdert of tot maximaal 10 jaar nadat je de review hebt achtergelaten.

1.6        Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Geslacht
 • CV
 • Geboortedatum
 • Pasfoto (optioneel)
 • Sollicitatiebrief
 • Aantekeningen/verslagen van gesprekken
 • Referenties
 • Correspondentie met sollicitant
 • Diploma's en/of certificaten

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

2      Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-dienstverleners
 • Recruitmentsystemen
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • HR-partijen
 • Boekhouder/accountant
 • Google (voor de reviews)
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst)

3      Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

3.1        In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

3.2        Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

4      Beveiliging van uw persoonsgegevens

Foodticket neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

5      Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

6      Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij ook deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig dit document voor de meest actuele informatie.

7      Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

8      Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Food Ticket B.V.

Bestevaer 44A

1271 XZ Huizen

E-mailadres:                  info@foodticket.nl

Telefoonnummer:         +31 35 - 3502070

KvK-nummer:                60118741