Algemene voorwaarden consument

BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING

Deze algemene voorwaarden (tezamen met ons Cookie Beleid bevatten onze algemene voorwaarden en omschrijven op welke wijze wij, Foodticket B.V. ("wij" of "Foodticket") onze diensten via onze website www.foodticket.nl en iedere Foodticket mobiele applicatie waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden (gezamenlijk de "Website") aanbieden. Deze Website Voorwaarden zijn van toepassing op ieder product dat u via de Website bestelt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw bestellingen via onze Website plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden.

Foodticket B.V. behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. We raden u aan om een kopie van deze Website Voorwaarden voor toekomstige verwijzingen af te drukken. Deze Website Voorwaarden zijn alleen in de Nederlandse taal beschikbaar.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens die via de Website zijn verstrekt, zijn onderworpen aan onze Privacy Verklaring en ons Cookie beleid.

Ter voorkoming van misverstanden, verwijzingen in deze Website Voorwaarden naar de "Website" omvat tevens de verwijzing naar iedere huidige en iedere toekomstige versie van onze website http://www.foodticket.nl en iedere Foodticket mobiele applicatie waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden, waarbij het niet van belang is of de Website door iedere huidige of toekomstige platformen of apparaten (waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele websites, mobiele applicaties, aangesloten of aanverwante websites voor het verkrijgen van toegang tot onze Website of diensten die van tijd tot tijd ontwikkeld kunnen worden) bezocht wordt.

U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. De Website Voorwaarden is op deze website beschikbaar via de in de kop vermelde link. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden.

I. Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop

1. INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN

1.1 Bedrijfsinformatie: Foodticket B.V. ("Foodticket"), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Nijkerk, aan de Holkerstraat 9, 3861 CC en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60118741.

1.2 BTW-nummer: Het BTW-nummer van Foodticket is NL853772873B01.

1.3 Diensten: Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen ("Bestellingen") voor producten ("Producten") aan restaurants met een afhaal of bezorgdienst ("Restaurants") zoals vermeld op deze Website door te geven.

2. WEBSITE TOEGANG EN VOORWAARDEN

2.1 Website toegang: U heeft toegang tot de meeste gedeelten van de Website zonder dat u daartoe een Bestelling hoeft te plaatsen of uw persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken. De meeste gedeelten van de Website zijn voor eenieder toegankelijk.

2.2 Acceptatie van Website Voorwaarden: Door het gebruik (van een gedeelte) van deze Website, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze Website Voorwaarden dient u deze Website onmiddellijk te verlaten. U kunt in dat geval geen Producten via deze Website bestellen.

2.3 Aanpassing van Website Voorwaarden: Wij behoudens ons het recht voor om deze Website Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden.. U bent te allen tijde gehouden aan de Website Voorwaarden die gelden op het moment dat u uw Bestelling plaatst.

2.4 Uw verantwoordelijkheid: U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de Website. U zult zorgdragen voor de acceptatie en naleving van de Website Voorwaarden door eenieder die deze Website via uw internet aansluiting bezoekt.

3. UW STATUS

3.1 Bevoegdheid en leeftijd: Door het plaatsen van een Bestelling via deze Website garandeert u dat:
(a) u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en
(b) u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
(c) u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

3.2 Alcohol en sigaretten: Tevens bevestigt en erkent u dat:
(a) personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geen alcohol bevattende dranken voor zichzelf of voor een derde mogen kopen.
(b) personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geen sigaretten voor zichzelf of derden mogen kopen. (c) bestellingen voor alcohol houdende dranken en/of sigaretten van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt niet geaccepteerd worden.

4. HET PLAATSEN EN DE VERWERKING VAN EEN BESTELLING

4.1. Het samenstellen van uw Bestelling: Wanneer u uw Bestelling via deze Website heeft geplaatst in het (keuze)menu van het door u gekozen Restaurant en u de benodigde gegevens heeft verstrekt, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling te bevestigen door te klikken op de button "bestellen" of een soortgelijke button. Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw bestelling af te ronden en te klikken op de button "bestelling plaatsen". Hierna wordt uw bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

4.2 Aanpassing of annulering van uw Bestelling: Zodra u uw Bestelling heeft verzonden en uw betaling is verwerkt kunt u niet langer uw Bestelling aanpassen of annuleren en bent u niet gerechtigd tot enige restitutie (wij verwijzen u naar paragraaf 4.4 voor de beschrijving van procedure bij geweigerde Bestellingen). Als u uw Bestelling wenst aan te passen of wenst te annuleren dient u zelf contact op te nemen met het Restaurant. Er is echter geen garantie het Restaurant aan uw verzoek zal voldoen, bijvoorbeeld indien uw Bestelling als is verwerkt.

4.3 Autorisatie van uw betaling: Uw Bestelling zal niet worden verwerkt noch aan het Restaurant worden doorgegeven indien uw betaling niet wordt geautoriseerd.

4.4 Verwerking en afwijzing van uw Bestelling: Na ontvangst van uw Bestelling zullen wij uw Bestelling aan het relevante Restaurant doorgeven en zullen wij u van de ontvangst en verwerking van uw Bestelling op de hoogte stellen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de Website en iedere bevestigingse-mail die u ontvangt bevestigen slechts dat wij uw Bestelling hebben verwerkt en betekent niet zonder meer dat uw Bestelling door het desbetreffende Restaurant is geaccepteerd. Wij moedigen Restaurants aan om alle Bestellingen te accepteren. Restaurants hebben echter de bevoegdheid om Bestellingen te weigeren ingeval van drukte, weersomstandigheden of enig andere reden.

4.5. Levering van uw Bestelling: Restaurants geven slechts een indicatie van de tijd waarop de Bestellingen geleverd of afgehaald kunnen worden. Wij noch de Restaurants garanderen dat de Bestellingen binnen tijdsindicaties geleverd of afgehaald kunnen worden.

5. PRIJS EN BETALING

5.1 BTW en leverkosten: De prijzen op de Website zijn van toepassing. Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar zijn exclusief bezorgkosten die aan het totaalbedrag van uw bestelling kunnen worden toegevoegd (wanneer u kiest voor bezorging in plaats van afhalen). Bij I-deal betalingen brengen wij transactiekosten in rekening van €1 – aan contante betalingen zijn geen verdere kosten verbonden.

5.2 Onjuiste prijzen: Deze Website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. Wij zullen u normaliter van de juiste prijs op de hoogte stellen voordat uw Bestelling door het Restaurant wordt verwerkt en wordt verzonden indien de juiste prijs van uw Bestelling hoger is dan de op de Website vermelde prijs. Echter zijn wij noch het Restaurant verantwoordelijk om ervoor te zorgdragen dat uw Bestelling tegen de juiste lagere prijs wordt aangeboden of dat u nadien het verschil krijgt terugbetaald.

5.3 Betalingsmogelijkheden: Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Website vermeld staan en wel via Ideal of via contante betaling bij bezorging.

5.4 Betaalkaarten: U kunt wellicht door het desbetreffende Restaurant worden verzocht om uw bankpas aan het Restaurant te laten zien als bewijs van identificatie en zodat het Restaurant kan verifiŽren of de gegevens zoals vermeld op de bankpas met de Bestelling overeenkomen.

5.5: Afgewezen Bestellingen: Indien uw Bestelling door het Restaurant wordt afgewezen (zoals in artikel 4.4. hiervoor omschreven) of indien uw Bestelling is geannuleerd, zal het op uw rekening gereserveerde bedrag van uw Bestelling niet aan ons worden overgemaakt maar zal het gereserveerde bedrag worden vrijgegeven of waar nodig worden teruggestort. Bij betaling van uw Bestelling met Ideal zal het kunnen voorkomen dat het vrijgeven of het terugstorten van het bedrag van uw Bestelling enige tijd vergt (waarbij deze tijd varieert en afhankelijk is van uw bank. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij noch enig Restaurant verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze vertraging bij de vrijgave of terug storting van het bedrag van uw Bestelling.

6. WEBSITE TOEGANG

6.1 Website toegang: Foodticket probeert deze Website – met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. Foodticket garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Foodticket uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Foodticket sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

6.2 Opschorting van toegang: Foodticket behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

6.3 Veiligheidsmaatregelen: Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

7. BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG

7.1 Algemeen:

7.1.1 Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de Foodticket Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie (de "Bezoeker Gegevens"). Door het verzenden en/of plaatsen van informatie garandeert u dat u alle rechten bezit die rusten op de door u geplaatste en/of verzonden Bezoeker Gegevens. Foodticket aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste Bezoeker Gegevens. Foodticket alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste Bezoekers Gegevens, te distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciŽle en niet-commerciŽle doeleinden.

7.1.2 U bent verantwoordelijk dat de door u geplaatste en/of verzonden Bezoekers Gegevens niet een inbreuk maken of zullen maken op de beperkingen zoals genoemd in onderstaande paragraven 7.2 en 7.3.

7.2 Beleid Bezoeker Gegevens: Het is uitdrukkelijk verboden om Bezoeker Gegevens te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen die:
7.2.1 - op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus zijn;
7.2.2 - bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);
7.2.3 - virussen en/of andere schadelijke programma's bevat.

7.3 Aansprakelijkheid: U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor de door Foodticket geleden kosten en ontstane schade die voortvloeit uit het geplaatsen en/of verzenden van Bezoekers Gegevens en andere beoordelingen en opmerkingen die niet voldoen aan hetgeen in dit artikel 7 is beschreven.

7.4 Openbaarmaking: U stemt ermee in dat Foodticket haar volledige medewerking zal verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

8. DISCLAIMER

8.1 Website informatie: Foodticket doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven maar kunnen u niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. Wij kunnen de informatie op deze Website, ten aanzien van de Diensten, Producten of prijzen zonder voorafgaande mededeling aanpassen. De informatie op deze Website beschikbaar gesteld kan verouderd zijn en we hebben geen verplichting om deze informatie te vernieuwen.

8.2 AllergieŽn, dieet en menu-informatie: Wij kopiŽren de Product namen, omschrijvingen, prijzen, aanbiedingen en warmte- en/of allergiewaarschuwingen (de "Menu Informatie") zo nauwkeurig mogelijk van het menu dat door de Restaurants aan ons ter beschikking wordt gesteld. De Restaurants zijn echter verantwoordelijk voor de aanlevering van de correcte Menu Informatie en dienen ervoor zorg te dragen dat de Menu Informatie juist en volledig is. Als u twijfelt over de door de Restaurants geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan plaatsen van uw Bestelling met het betreffende Restaurant contact op te nemen.

8.3 Doen en nalaten van Restaurants: De overeenkomst voor de aanschaf en levering van de Producten komt tot stand tussen u en het Restaurant waar u uw Bestelling heeft geplaatst. Wij hebben geen controle over het doen en nalaten van de Restaurants. Met deze algemene opmerking in acht nemende erkent u en stemt u door het gebruik van de Website ermee in dat:
8.3.1 – wij geen enkele garantie geven dat het via de Website bestelde Product van afdoende kwaliteit is en/of voldoet aan uw verwachtingen en iedere aanspraak op een dergelijke garantie wijst Foodticket uitdrukkelijk van de hand.
8.3.2 – de te verwachten lever- en afhaaltijden door de Restaurants worden gegevens en dat deze tijden slechts indicatief zijn. Wij noch de Restaurants garanderen dat de Bestellingen binnen deze indicatieve tijden geleverd of afgehaald kunnen worden.
8.3.3 – wij de Restaurants stimuleren om alle Bestellingen te accepteren en geweigerde Bestellingen zo spoedig mogelijk (per e-mail) aan u zullen communiceren indien het Restaurant uw Bestelling heeft geweigerd. Wij kunnen niet garanderen dat Restaurants uw Bestelling zal accepteren. De Restaurants hebben de bevoegdheid om Bestellingen te weigeren bijvoorbeeld vanwege drukt of weersomstandigheden, of vanwege iedere andere reden.

8.4 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt Foodticket u toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door Foodticket aangeboden diensten).

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid: Foodticket (inclusief alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:
- onze Diensten;
- deze Website;
- de juistheid van de door de Restaurants op onze Website verstrekte informatie;
- de producten en de diensten, handelingen en/of nalatigheden van de Restaurants;
- het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links) en/of de Bezoeker Gegevens, op deze website.

9.2 Beperking van aansprakelijkheid: Indien u schade lijdt door het toerekenbaar tekortschieten van Foodticket, dan is de aansprakelijkheid van Foodticket beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan tweemaal het bedrag van uw totale bestelling of € 150,- (zegge: honderdenvijftig euro). Het laagste bedrag is steeds van toepassing.

9.3 Additionele kosten: Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze Website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door u te maken of gemaakte kosten en te lijden of geleden schade.

10 OVERMACHT

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen ("overmacht").

10.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:
a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;
b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);
c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieŽn en/of natuurrampen;
d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;
e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;
f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

10.3 Ingeval van Overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van Overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van Overmacht zo spoedig mogelijk te beŽindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze Overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

11. AANVULLENDE BEPALINGEN

11.1 Privacy Verklaring: Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.

11.2 Andere bepalingen: U dient tevens (i) ons Cookie Beleid door te nemen om te vernemen hoe en waarom wij cookies gebruiken om de kwaliteit van deze Website en onze diensten te verbeteren.

11.3 Geldigheid: Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

11.4 Volledige overeenkomst: Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

11.5 Afstand van recht: Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of Foodticket, wordt niet geÔnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nijkerk of omstreken.

II. PRIVACY VERKLARING

Foodticket B.V. ("Foodticket") is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via www.foodticket.nl ("Website") aan Foodticket verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. Deze Privacy Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

Foodticket houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door Foodticket van uw persoonsgegevens zoals in deze
Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.

1. VERWERKING VAN UW GEGEVENS

1.1 Wanneer u zich als deelnemer via deze Website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum en creditcard- en/of bankpasgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van de Website en onze dienstverlening. Daarnaast houden wij via deze Website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt op deze Website.

1.2 Bij het gebruik van Foodticket informatie en/of deze Website of onze diensten via een mobiel apparaat zoals, mobiele telefoon, tablet en andere (mobiele) apparatuur/technologie inclusief mobiele applicaties, dient u ervan uit te gaan dat ons Privacy Beleid van toepassing is op de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken. Wij kunnen technische informatie opslaan (zoals de locatie gegevens en specificaties van of prestatiegegevens van uw apparaat, drager of operationeel systeem, verbinding specificaties, IP-adressen, wijze van mobiele betalingen, interacties met andere retail technologie zoals NFC tags, QR codes en het gebruik van mobiele vouchers). Tenzij u via uw apparaat of netwerkinstellingen heeft aangegeven anoniem te willen kunnen wij deze informatie automatisch verzamelen en gebruiken indien u deze Website of diensten via uw mobiele apparaat of via elke Foodticket mobiele applicatie gebruikt.

2. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

2.1 Uw (persoons)gegevens gebruiken wij om u toegang tot de relevante onderdelen van deze Website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Het stelt ons of het Restaurant waar u uw Bestelling heeft geplaatst tevens in staat om facturen aan u te verzenden en - indien nodig - contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van onze dienstverlening. Wij en/of het Restaurant kunnen uw gegevens gebruiken om u van de status van uw Bestelling op de hoogte te houden of u van andere informatie over uw Bestelling te voorzien via e-mail, telefoon of mobiele communicatie (zoals SMS, MMS etc). Wij gebruiken uw (persoons)gegevens verder voor de administratie en afhandeling van uw bestellingen en de administratie, ondersteuning, verbetering en verdere ontwikkeling van (de inrichting van) deze Website en onze dienstverlening. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik- en bezoekgedrag op deze Website). Waar van toepassing, nu en in de toekomst heeft u wellicht de mogelijkheid om een voorkeur voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals in onze Privacy Verklaring nader omschreven aan te geven en dit zou u kunnen aangeven door de manier waarop u van onze diensten gebruik maakt, bijvoorbeeld door middel van mobiele apparatuur, mobiele applicaties etc.

2.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over onze Website en/of onze diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die betrekking hebben op deze Website en/of onze dienstverlening.

2.3 Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om contact met u op te nemen (via telefoon, mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over onze andere producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.4 Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan bepaalde zorgvuldig door ons geselecteerde bedrijven om contact met u op te nemen (via telefoon of mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over bepaalde producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.5 Middels het via deze Website vrijwillig plaatsen van Recensies, feedback en/of overige informatie over deze Website, uw bestellingen, restaurants en/of onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op deze Website en in adverteer- of reclamemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet persoonlijk identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats (en overige informatie waarvoor u voor deze doeleinden toestemming geeft) identificeren.

3. OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS

3.1 Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Foodticket, behoudt Foodticket het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen.

3.2 Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Website Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van Foodticket, restaurants of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen.

4. VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS

4.1 Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.

4.2 Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen.

4.3 Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze Website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

4.4. Bezoekgegevens worden door ons op reguliere basis (elke 12 maanden) verwijderd of geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van uw deelname aan onze Website en onze diensten.

5. TOEGANG TOT GEGEVENS

5.1 U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. U kunt ons verzoeken om deze (persoons)gegevens aan u te verstrekken. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op (via onze contactgegevens zoals onder paragraaf 7 weergegeven. In een dergelijk geval hebben wij het recht om een vergoeding te vragen van maximaal € 5,00 ter voldoening van de door ons gemaakte administratieve kosten voor het verstrekken van deze informatie. 6. WIJZIGINGEN 6.1 Foodticket behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op deze Website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per e-mail. Controleer daarom regelmatig deze Privacy Verklaring voor het privacybeleid van Foodticket.

7. CONTACT

7.1 Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan:

Foodticket B.V., Holkerstraat 9, 3861 CC, Nijkerk

U kunt hiervoor ook e-mailen naar info@foodticket.nl of bellen met tel. 035 544 66 22.

Foodticket B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60 11 87 41. Het BTW-nummer van Foodticket is NL853772873B01.

III. Cookiebeleid

We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten en onze website te verbeteren en om je surfgemak te vergroten. Wanneer je onze website bezoekt, zorgt onze web server ervoor dat er een cookie wordt geplaatst op je computer. Via dit cookie kan je computer bij een volgend bezoek herkend worden, maar niet degene die de computer gebruikt. Pas door dit cookie aan persoonsgegevens te koppelen, bijvoorbeeld wanneer je hebt ingelogd, weten we vervolgens dat de gegevens van dat cookie bij jou horen.

Deze cookie policy legt uit:
- Wat zijn cookies?
- Waarom gebruiken we cookies?
- Je cookie-instellingen beheren

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine bestanden die naar je computer worden gestuurd wanneer je een website bezoekt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om jouw gebruik van de website bij te houden. Een groot aantal van de cookies die we gebruiken wordt alleen opgeslagen voor de duur van je browser-sessie en verloopt wanneer je de browser afsluit. Andere cookies worden slechts gebruikt wanneer je aangeeft dat we je login gegevens mogen onthouden, zodat je bij het volgende bezoek direct bent ingelogd. Deze cookies worden daarom langer bewaard.

WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?

De cookies die gebruikt worden op www.foodticket.nl worden hieronder toegelicht.

1. STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Strikt noodzakelijke cookies maken het mogelijk om essentiŽle functies van de website aan te bieden, zoals het bestelling proces. De essentiŽle onderdelen van onze site hebben cookies nodig zodat we onder andere zoekopdrachten op basis van je postcode aan kunnen bieden en we je bestelling kunnen onthouden terwijl je verder surft op onze website. Wanneer je deze cookies weigert, kun je enkel door onze website bladeren en is het niet mogelijk om bestellingen te plaatsen.

2. ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe je onze site gebruikt, zodat we onze dienstverlening en onze website nog verder kunnen verbeteren. Onze analytische cookies verzamelen geen informatie waaraan je eventueel herkend kunt worden. Alle informatie die wordt verzameld is anoniem en wordt door ons gebruikt om: - Statistieken te genereren over het gebruik van onze website - Bij te houden vanaf welke website onze gebruikers komen - De website te verbeteren door het bijhouden van informatie over het gebruik en mogelijke fouten die onze gebruikers tegenkomen bij het surfen op de website.

3. FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies worden gebruikt om bepaalde onderdelen van onze website van extra functionaliteiten te voorzien. Functionele cookies worden onder andere gebruikt bij het aanbieden van de hulp functionaliteit op de website, die het gebruikers mogelijk maakt om via een chat-sessie contact op te nemen met onze klantenservice. Deze cookies kunnen mogelijk informatie delen met derden die dergelijke diensten aan bieden op onze website. De informatie wordt alleen gebruik om de dienst, het product of de gevraagde informatie aan te bieden, en niet voor enig ander doel.

De cookies op onze website worden door ons geplaatst of door derde partijen die wij hiervoor inschakelen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt je browser-instellingen aanpassen als je hier geen prijs op stelt, of juist wanneer je een bericht wilt krijgen wanneer er cookies geplaatst worden. Je kunt meer over cookies lezen op www.allaboutcookies.org. Daar kun je ook lezen hoe je de cookie-instellingen aanpast in de verschillende browsers. Let er wel op dat bepaalde functionaliteiten op onze website niet meer kunnen werken wanneer je de cookie-instellingen aanpast.

Lang niet alle cookies worden gebruikt voor het verzamelen of verwerken van jouw persoonsgegevens. Niettemin wijzen we je graag op onze privacy policy, waarin je meer informatie vindt over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken.

We zijn altijd op zoek naar manieren waarop je meer controle kunt hebben op je cookie-instellingen. Deze cookie policy kan van tijd tot tijd bijgewerkt worden wanneer dergelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.